חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 784 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Noname, Nacha

People in this tree:
Show
Tree ID number:
784
Print
Share
Nacha
Noname
was born
Mother of
Lazor
Rzepkowicz
,
Dvora
Rzepkowicz
,
Zisel
Rzepkowicz
,
Boruch
Rzepkowicz
,
Froim
Rzepkowicz
,
Rachel
Rzepkowicz
,
Hershel
Rzepkowicz
,
David
Rzepkowicz
,
Noyma
Rzepkowicz
,
Chaim
Rzepkowicz
,
,
Images:
First name:
Nacha
Surname:
Noname
Gender:
נקבה
Events:
Event Type:
לידה
Description:
ABT .. ...
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Noname, Nacha
Mother of
ABT .. ...
Noname, Nacha
Rzepkowicz, Yakov
Rzepkowicz, Lazor
Rzepkowicz, Dvora
Rzepkowicz, Zisel
Rzepkowicz, Boruch
Rzepkowicz, Froim
Rzepkowicz, Rachel
Rzepkowicz, Hershel
Rzepkowicz, David
Rzepkowicz, Noyma
Rzepkowicz, Chaim
This information is based on family tree no. 784 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Rzepkowicz, Chaim
Rzepkowicz, Noyma
Rzepkowicz, David
Rzepkowicz, Hershel
Rzepkowicz, Rachel
Rzepkowicz, Froim
Rzepkowicz, Boruch
Rzepkowicz, Zisel
Rzepkowicz, Dvora
Rzepkowicz, Lazor
Noname, Nacha
Rzepkowicz, Yakov