חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Rzepkowicz, Regina

People in this tree:
Show
Tree ID number:
784
Print
Share
Regina
Rzepkowicz
was born
on
1910
,
Daughter of
and
,
died
on
1943
,
Father of
,
,
Images:
First name:
Regina
Surname:
Rzepkowicz
Gender:
נקבה
Date of birth:
1910
Date of death:
1943
Place of death:
Auschwitz,Poland
Events:
Event Type:
לידה
Description:
ABT .. ... 1910
Date:
1910
Event Type:
פטירה
Description:
ABT .. ... 1943
Date:
1943
Event place:
Auschwitz,Poland
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Rzepkowicz, Regina
1910
died
on
1943
Father of
1910
Auschwitz,Poland
ABT .. ... 1910
ABT .. ... 1943
Auschwitz,Poland
Rzepkowicz, Yakov
Grinbaum, Zlata
Rzepkowicz, Hudis
Rzepkowicz, Regina
Rozenfeld, Moritz
Rozenfeld, Zosia
Rzepkowicz, Elek