חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Westler, David

People in this tree:
Show
Tree ID number:
784
Print
Share
David
Westler
was born
on
1910
,
Son of
and
,
died
on
1983
,
Father of
,
,
Images:
First name:
David
Surname:
Westler
Gender:
זכר
Date of birth:
1910
Date of death:
1983
Place of death:
Tel Aviv, Israel
Events:
Event Type:
לידה
Description:
ABT .. ... 1910
Date:
1910
Event Type:
פטירה
Description:
ABT .. ... 1983
Date:
1983
Event place:
Tel Aviv, Israel
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Westler, David
1910
died
on
1983
Father of
1910
Tel Aviv, Israel
ABT .. ... 1910
ABT .. ... 1983
Tel Aviv, Israel
Rzepkowicz, Rachel
Westler, Ichok
Westler, Szmulek
Westler, Elek
Westler, Ida
Westler, Bala
Westler, Natka
Westler, David
Hela
Rzepkowicz, Yakov
Noname, Nacha
Westler, Aron
Westler, Moshe