חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 5429 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Eisenstadt, David George

People in this tree:
Show
Tree ID number:
5429
Print
Share
David George
Eisenstadt
was born
Son of
Samuel
Eisenstadt
and
Esther Leah
Pransky
,
Father of
Joseph Daniel
Eisenstadt
,
Julie Esther
Eisenstadt
,
Michael Benjamin
Eisenstadt
,
,
Images:
First name:
David George
Surname:
Eisenstadt
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Eisenstadt, David George
Father of
Eisenstadt, Samuel
Pransky, Esther Leah
Eisenstadt, Naomi Ruth
Eisenstadt, Marilyn Barbara
Eisenstadt, David George
Mc Mahon, Lida
Trebino, Mary Jane
Katchelnik, Anna
Pransky, Joseph
Rabinovitz, Minnie
Eisenstadt, David
Eisenstadt, Joseph Daniel
Eisenstadt, Julie Esther
Eisenstadt, Michael Benjamin
Eisenstadt, David George
Katchelnik, Anna
Pransky, Joseph
Rabinovitz, Minnie
Eisenstadt, David
Mc Mahon, Lida
Trebino, Mary Jane
Eisenstadt, Naomi Ruth
Eisenstadt, Marilyn Barbara
This information is based on family tree no. 5429 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Eisenstadt, Michael Benjamin
Eisenstadt, Julie Esther
Eisenstadt, Joseph Daniel
Pransky, Esther Leah
Eisenstadt, Samuel