חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 5429 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Eisenstadt, Marilyn Barbara

People in this tree:
Show
Tree ID number:
5429
Print
Share
Marilyn Barbara
Eisenstadt
was born
Daughter of
Samuel
Eisenstadt
and
Esther Leah
Pransky
,
Mother of
Elissa Lynn
Gootman
,
Jennifer Debra
Gootman
,
Michael Andrew
Gootman
,
,
Images:
First name:
Marilyn Barbara
Surname:
Eisenstadt
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Eisenstadt, Marilyn Barbara
Mother of
Eisenstadt, Samuel
Pransky, Esther Leah
Eisenstadt, Naomi Ruth
Eisenstadt, Marilyn Barbara
Gootman, Elliot Charles
Katchelnik, Anna
Pransky, Joseph
Rabinovitz, Minnie
Eisenstadt, David
Gootman, Elissa Lynn
Gootman, Jennifer Debra
Gootman, Michael Andrew
Eisenstadt, David George
Eisenstadt, Marilyn Barbara
Katchelnik, Anna
Pransky, Joseph
Rabinovitz, Minnie
Eisenstadt, David
Gootman, Elliot Charles
Eisenstadt, Naomi Ruth
Eisenstadt, David George
This information is based on family tree no. 5429 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Gootman, Michael Andrew
Gootman, Jennifer Debra
Gootman, Elissa Lynn
Pransky, Esther Leah
Eisenstadt, Samuel