חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Goldman, Shmuel Honikman\Samuel David

People in this tree:
Show
Tree ID number:
5429
Print
Share
Shmuel Honikman\Samuel David
Goldman
was born
on
25 לנובמבר 1889
,
Son of
and
,
died
on
מרץ 1966
,
Father of
,
,
,
,
Images:
First name:
Shmuel Honikman\Samuel David
Surname:
Goldman
Gender:
זכר
Date of birth:
25 לנובמבר 1889
Place of birth:
Kremenets, Volhynia, Ukraine
Date of death:
מרץ 1966
Place of death:
Medford, Middlesex, MA
Notes:
!BIRTH: Naturalization Petition 74104, D.C. Boston MA. Social Security application indicates dob as 25 Dec 1889. This application, dtd 6 Feb 1952, also shows name at birth as "Schmeil Goldman". !DEATH: Social Security Death Index. !RELATIONSHIP: Paternal grand uncle. 1. Certificate of Arrival attached to naturalization documents indicate his name as "Schmeil Hanikman". However, his Social Security application shows name as "Schweil". 2. Social Security Number 010-28-0836.
Events:
Event Type:
לידה
Description:
25 NOV 1889
Date:
25 לנובמבר 1889
Event place:
Kremenets, Volhynia, Ukraine
Event Type:
קבורה
Description:
ABT. MAR 1966
Date:
מרץ 1966
Event Type:
פטירה
Description:
ABT. MAR 1966
Date:
מרץ 1966
Event place:
Medford, Middlesex, MA
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Goldman, Shmuel Honikman\Samuel David
25 לנובמבר 1889
died
on
מרץ 1966
Father of
25 לנובמבר 1889
Kremenets, Volhynia, Ukraine
Medford, Middlesex, MA
!BIRTH: Naturalization Petition 74104, D.C. Boston MA. Social Security application indicates dob as 25 Dec 1889. This application, dtd 6 Feb 1952, also shows name at birth as "Schmeil Goldman". !DEATH: Social Security Death Index. !RELATIONSHIP: Paternal grand uncle. 1. Certificate of Arrival attached to naturalization documents indicate his name as "Schmeil Hanikman". However, his Social Security application shows name as "Schweil". 2. Social Security Number 010-28-0836.
25 NOV 1889
Kremenets, Volhynia, Ukraine
ABT. MAR 1966
ABT. MAR 1966
Medford, Middlesex, MA
Baych, Esther Dvora
Honikman, Israel
Goldman, Chaim Honikman\Hyman
Goldman, Mordecai Honikman\Max
Goldman, Reisel Honikman\Rosa
Goldman, Elke Honikman\Alice
Honikman, Moshe
Goldman, Yitsak Honikman\Isaac
Goldman, Hirsh Honikman\Harry
Goldman, Shmuel Honikman\Samuel David
Schlosberg, Sylvia
Baych, Hersh
Unknown
Honikman, Mordecai
Unknown
Goldman, Albert
Goldman, Ruth
Goldman, Robert
Honikman, Rachel