חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Newgate, Mary

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10134
Print
Share
Mary
Newgate
was born
on
1615
,
Daughter of
and
,
died
on
28 לפברואר 1692
,
Father of
,
,
Images:
First name:
Mary
Surname:
Newgate
Gender:
נקבה
Date of birth:
1615
Place of birth:
Tynsworth, Southwick, Northumberland, Eng.
Date of death:
28 לפברואר 1692
Place of death:
Lynn, Essex, Massachusetts, USA
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
28 FEB 1692
Date:
28 לפברואר 1692
Event place:
Lynn, Essex, Massachusetts, USA
Age:
76-77
Event Type:
לידה
Description:
1615
Date:
1615
Event place:
Tynsworth, Southwick, Northumberland, Eng.
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Newgate, Mary
1615
died
on
28 לפברואר 1692
Father of
1615
Tynsworth, Southwick, Northumberland, Eng.
Lynn, Essex, Massachusetts, USA
28 FEB 1692
Lynn, Essex, Massachusetts, USA
1615
Tynsworth, Southwick, Northumberland, Eng.
Newgate, Phillipe
Hoo, Jane
Newgate, John
Newgate, Elizabeth
Newgate, Mary
Townsend, Thomas
Lockwood, Agnes
Hoo, Walter
Newgate, Robert
Darcy, Thomasine
Townsend, Mary
Newgate, Mary
Lockwood, Agnes
Hoo, Walter
Newgate, Robert
Darcy, Thomasine
Townsend, Thomas
Newgate, John
Newgate, Elizabeth