חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Davidovitz, Menachem Mendel

People in this tree:
Show
Tree ID number:
4326
Print
Share
Menachem Mendel
Davidovitz
was born
Son of
and
,
Images:
First name:
Menachem Mendel
Surname:
Davidovitz
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Davidovitz, Menachem Mendel
., Hinda
Davidovitz, Shmuel Hillman
Davidovitz, Faige
Davidovitz, Yenta
Davidovitz, Yechiel Zvi
Davidovitz, Avraham Yehoshua
Davidovitz, Elimelech
Davidovitz, Yakov Dov
Davidovitz, Moshe
Davidovitz, David
Davidovitz, Israel Mordechai
Davidovitz, Malka Yachet
Davidovitz, Menachem Mendel
Davidovitz, Yitzchak
Teller, Miriam Chana
Davidovitz, Lea
Davidovitz, Menachem Mendel
Davidovitz, Yitzchak
Teller, Miriam Chana
Davidovitz, Faige
Davidovitz, Yenta
Davidovitz, Yechiel Zvi
Davidovitz, Avraham Yehoshua
Davidovitz, Elimelech
Davidovitz, Yakov Dov
Davidovitz, Moshe
Davidovitz, David
Davidovitz, Israel Mordechai
Davidovitz, Malka Yachet
Davidovitz, Lea