חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 11451 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of ציונטו, מיכאלה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
11451
Print
Share
מיכאלה
ציונטו
was born
Daughter of
שרה
סולומון
and
משה
ציונטו
,
Mother of
ליאת
זולטי
,
ליאור
זולטי
,
מירי
זולטי
,
,
Images:
First name:
מיכאלה
Surname:
ציונטו
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of ציונטו, מיכאלה
Mother of
סולומון, שרה
ציונטו, משה
ציונטו, מונה
ציונטו, ארייה
ציונטו, סימונה
ציונטו, מיכאלה
זולטי, שלמה
סולומון, יצחק
לאה
פפי
ציונטו, שלמה
זולטי, ליאת
זולטי, ליאור
זולטי, מירי
This information is based on family tree no. 11451 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
זולטי, מירי
זולטי, ליאור
זולטי, ליאת
ציונטו, משה
סולומון, שרה
ציונטו, מיכאלה
סולומון, יצחק
לאה
פפי
ציונטו, שלמה
זולטי, שלמה
ציונטו, מונה
ציונטו, ארייה
ציונטו, סימונה