חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 11451 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of זולטי, ליאת

People in this tree:
Show
Tree ID number:
11451
Print
Share
ליאת
זולטי
was born
Daughter of
שלמה
זולטי
and
מיכאלה
ציונטו
,
Mother of
נגה
קורן
,
שחר
קורן
,
קשת
קורן
,
,
Images:
First name:
ליאת
Surname:
זולטי
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of זולטי, ליאת
Mother of
זולטי, שלמה
ציונטו, מיכאלה
זולטי, ליאור
זולטי, ליאת
קורן, ארז
סולומון, שרה
ציונטו, משה
רבקה
זולטי, יחזקאל
קורן, נגה
קורן, שחר
קורן, קשת
זולטי, מירי
זולטי, ליאת
סולומון, שרה
ציונטו, משה
רבקה
זולטי, יחזקאל
קורן, ארז
זולטי, ליאור
זולטי, מירי
This information is based on family tree no. 11451 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
קורן, קשת
קורן, שחר
קורן, נגה
ציונטו, מיכאלה
זולטי, שלמה