חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 11451 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of פוזננסקי, נתן

People in this tree:
Show
Tree ID number:
11451
Print
Share
נתן
פוזננסקי
was born
Father of
מיקה
פוזננסקי
,
,
Images:
First name:
נתן
Surname:
פוזננסקי
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of פוזננסקי, נתן
Father of
פוזננסקי, נתן
פוזננסקי, מיקה
זולטי, מירי
פוזננסקי, נתן
זולטי, מירי
This information is based on family tree no. 11451 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
פוזננסקי, מיקה