חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 11451 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of פפי

People in this tree:
Show
Tree ID number:
11451
Print
Share
פפי
was born
Mother of
משה
,
,
Images:
First name:
פפי
Gender:
נקבה
Events:
Event Type:
פטירה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of פפי
Father of
פפי
ציונטו, שלמה
ציונטו, משה
This information is based on family tree no. 11451 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Mother of
ציונטו, משה
פפי
ציונטו, שלמה