חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 11451 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of ציונטו, ארייה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
11451
Print
Share
ארייה
ציונטו
was born
Son of
שרה
סולומון
and
משה
ציונטו
,
Father of
דנה
ציונטו
,
,
Images:
First name:
ארייה
Surname:
ציונטו
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of ציונטו, ארייה
Father of
סולומון, שרה
ציונטו, משה
ציונטו, מונה
ציונטו, סימונה
ציונטו, ארייה
וונדי
סולומון, יצחק
לאה
פפי
ציונטו, שלמה
ציונטו, דנה
ציונטו, מיכאלה
This information is based on family tree no. 11451 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
ציונטו, משה
סולומון, שרה
ציונטו, דנה
ציונטו, ארייה
סולומון, יצחק
לאה
פפי
ציונטו, שלמה
וונדי
ציונטו, מונה
ציונטו, סימונה
ציונטו, מיכאלה