חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 11451 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of סולומון, יצחק

People in this tree:
Show
Tree ID number:
11451
Print
Share
יצחק
סולומון
was born
Father of
שרה
סולומון
,
נלו
סולומון
,
אברם
סולומון
,
שימי
סולומון
,
,
Images:
First name:
יצחק
Surname:
סולומון
Gender:
זכר
Events:
Event Type:
פטירה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of סולומון, יצחק
Father of
סולומון, יצחק
לאה
סולומון, שרה
סולומון, נלו
סולומון, אברם
סולומון, שימי
סולומון, יצחק
לאה
This information is based on family tree no. 11451 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
סולומון, שימי
סולומון, אברם
סולומון, נלו
סולומון, שרה