חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Vita, Vittorio

People in this tree:
Show
Tree ID number:
6487
Print
Share
Vittorio
Vita
was born
on
1902
,
Son of
and
,
died
on
1983
,
Father of
,
,
Images:
First name:
Vittorio
Surname:
Vita
Gender:
זכר
Date of birth:
1902
Place of birth:
Lugo - Italy
Date of death:
1983
Place of death:
Bagnacavallo - Italy
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1902
Date:
1902
Event place:
Lugo - Italy
Event Type:
פטירה
Description:
1983
Date:
1983
Event place:
Bagnacavallo - Italy
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Vita, Vittorio
1902
died
on
1983
Father of
1902
Lugo - Italy
Bagnacavallo - Italy
1902
Lugo - Italy
1983
Bagnacavallo - Italy
Vita, Emilio
Sinigallia, Giulia
Vita, Umberto
Vita, Vittorio
X, Renata
Sinigallia, Emanuele
X
Vita, Sergio
Vita, Germana