חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Betsy

People in this tree:
Show
Tree ID number:
8542
Print
Share
Betsy
was born
Mother of
,
,
,
,
,
,
,
,
Images:
First name:
Betsy
Gender:
נקבה
Events:
Event Type:
פטירה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Betsy
Mother of
Betsy
Shenofsky/Churnievsky, Barney
Shaw, Wolfie
Shaw, Brenda
Shaw, Fay
Shaw, Eli
Shaw, Hetty
Shaw, Amy
Shaw, Shlomo
Betsy
Shenofsky/Churnievsky, Barney