חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Baer, Patricia

People in this tree:
Show
Tree ID number:
1622
Print
Share
Patricia
Baer
was born
Daughter of
and
,
Mother of
,
,
,
Images:
First name:
Patricia
Surname:
Baer
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Baer, Patricia
Mother of
Baer, Irving
Heineman, Cecile
Baer, Patricia
Schwartzman, Ronald
Morris, Eva
Heineman, Jesse
Schwartzman, Heather
Schwartzman, Carl A.
Baer, Stephen
Baer, Patricia
Morris, Eva
Heineman, Jesse
Schwartzman, Ronald
Baer, Stephen