חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 1622 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Lichtenstein, Ivan I.

People in this tree:
Show
Tree ID number:
1622
Print
Share
Ivan I.
Lichtenstein
was born
on
12 ליוני 1888
,
Son of
Sarah
Hirsch
and
Reuben
Lichtenstein
,
died
on
24 לפברואר 1968
,
Images:
First name:
Ivan I.
Surname:
Lichtenstein
Gender:
זכר
Date of birth:
12 ליוני 1888
Place of birth:
Cumberland, MD
Date of death:
24 לפברואר 1968
Place of death:
Cumberland, MD
Events:
Event Type:
לידה
Description:
12 JUN 1888
Date:
12 ליוני 1888
Event place:
Cumberland, MD
Event Type:
פטירה
Description:
24 FEB 1968
Date:
24 לפברואר 1968
Event place:
Cumberland, MD
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Lichtenstein, Ivan I.
12 ליוני 1888
died
on
24 לפברואר 1968
12 ליוני 1888
Cumberland, MD
Cumberland, MD
12 JUN 1888
Cumberland, MD
24 FEB 1968
Cumberland, MD
Hirsch, Sarah
Lichtenstein, Reuben
Lichtenstein, Stella
Lichtenstein, Edna
Lichtenstein, Robert
Lichtenstein, Lee
Lichtenstein, Helen
Lichtenstein, Joseph H.
Lichtenstein, Ivan I.
Lichtenstein, Israel
Sonneborn, Bertha
Lichtenstein, Mose
Lichtenstein, Ivan I.
Lichtenstein, Israel
Sonneborn, Bertha
Lichtenstein, Stella
Lichtenstein, Edna
Lichtenstein, Robert
Lichtenstein, Lee
Lichtenstein, Helen
Lichtenstein, Joseph H.
Lichtenstein, Mose
This information is based on family tree no. 1622 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Lichtenstein, Reuben
Hirsch, Sarah