חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 1622 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Fries, Francina

People in this tree:
Show
Tree ID number:
1622
Print
Share
Francina
Fries
was born
,
Images:
First name:
Francina
Surname:
Fries
Gender:
נקבה
Events:
Event Type:
לידה
Description:
ABT .. ...
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Fries, Francina
ABT .. ...
Fries, Francina
Lichtenstein, Mose
Fries, Francina
Lichtenstein, Mose
This information is based on family tree no. 1622 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.