חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Cohn, Lily

People in this tree:
Show
Tree ID number:
8511
Print
Share
Lily
Cohn
was born
on
1905
,
died
on
1993
,
Mother of
,
,
,
Images:
First name:
Lily
Surname:
Cohn
Gender:
נקבה
Date of birth:
1905
Place of birth:
Neuwied, Germany
Date of death:
1993
Place of death:
Haifa, Israel
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
1993
Date:
1993
Event place:
Haifa, Israel
Event Type:
לידה
Description:
1905
Date:
1905
Event place:
Neuwied, Germany
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Cohn, Lily
1905
died
on
1993
Mother of
1905
Neuwied, Germany
Haifa, Israel
1993
Haifa, Israel
1905
Neuwied, Germany
Cohn, Lily
Holzer, Hans(Chaim)
Holzer, Aliya
Holzer, Ellen Ruth
Cohn, Lily
Holzer, Hans(Chaim)