חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 4945 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Rosenberg, Elaine

People in this tree:
Show
Tree ID number:
4945
Print
Share
Elaine
Rosenberg
was born
on
6 ליוני 1921
,
died
on
16 לאפריל 1990
,
Mother of
James R.
Bronner
,
William H.
Bronner
,
,
Images:
First name:
Elaine
Surname:
Rosenberg
Gender:
נקבה
Date of birth:
6 ליוני 1921
Place of birth:
New York, New York, USA
Date of death:
16 לאפריל 1990
Place of death:
Glencoe, Cook, Illinois USA
Events:
Event Type:
לידה
Description:
6 JUN 1921
Date:
6 ליוני 1921
Event place:
New York, New York, USA
Event Type:
פטירה
Description:
16 APR 1990
Date:
16 לאפריל 1990
Event place:
Glencoe, Cook, Illinois USA
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Rosenberg, Elaine
6 ליוני 1921
died
on
16 לאפריל 1990
Mother of
6 ליוני 1921
New York, New York, USA
Glencoe, Cook, Illinois USA
6 JUN 1921
New York, New York, USA
16 APR 1990
Glencoe, Cook, Illinois USA
Rosenberg, Elaine
Bronner, Maurice H.
Bronner, James R.
Bronner, William H.
This information is based on family tree no. 4945 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Bronner, William H.
Bronner, James R.
Rosenberg, Elaine
Bronner, Maurice H.