מאגרי המידע של אנו
מאגרי המידע של אנו
חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 12984 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of נצר, חמוטל יונה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12984
Print
Share
חמוטל יונה
נצר
was born
Daughter of
טובה זהבה
מרגלית
and
דוד דודי
נצר
,
Images:
First name:
חמוטל יונה
Surname:
נצר
Gender:
נקבה
0 Attachments:
© 1996- 2022 אנו – מוזיאון העם היהודי. כל הזכויות שמורות
מאגרי המידע של אנו
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of נצר, חמוטל יונה
מרגלית, טובה זהבה
נצר, דוד דודי
נצר, איה
נצר, מלאכי יהושוע
נצר, יהוא אהרון
נצר, חמוטל יונה
עודד, לאה
מנצר, משה
נצר, חגי
נצר, חמוטל יונה
עודד, לאה
מנצר, משה
נצר, איה
נצר, מלאכי יהושוע
נצר, יהוא אהרון
נצר, חגי
This information is based on family tree no. 12984 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
נצר, דוד דודי
מרגלית, טובה זהבה