מאגרי המידע של אנו
מאגרי המידע של אנו
חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 5435 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Gottesfeld, UNKNOWNDAUGHTER

People in this tree:
Show
Tree ID number:
5435
Print
Share
UNKNOWNDAUGHTER
Gottesfeld
was born
on
1880
,
Daughter of
Rebecca
Sternberg
and
Isidor
Gottesfeld
,
died
on
1880
,
Images:
First name:
UNKNOWNDAUGHTER
Surname:
Gottesfeld
Gender:
נקבה
Date of birth:
1880
Place of birth:
Ukraine
Date of death:
1880
Place of death:
Ukraine
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
1880
Date:
1880
Event place:
Ukraine
Age:
0
Event Type:
לידה
Description:
1880
Date:
1880
Event place:
Ukraine
0 Attachments:
© 1996- 2022 אנו – מוזיאון העם היהודי. כל הזכויות שמורות
מאגרי המידע של אנו
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Gottesfeld, UNKNOWNDAUGHTER
1880
died
on
1880
1880
Ukraine
Ukraine
1880
Ukraine
1880
Ukraine
Sternberg, Rebecca
Gottesfeld, Isidor
Gottesfeld, Elio Leib
Gottesfeld, INFANT2
Gottesfeld, Sophie
Gottsfeld Gotteslieb, Hannah (Annie)
Gottesfeld, UNKNOWNDAUGHTER
Sterndeck, Katie?
Sternberg, Abraham
Gottesfeld, Elio Mendel
Gottesfeld, UNKNOWNDAUGHTER
Sterndeck, Katie?
Sternberg, Abraham
Gottesfeld, Elio Leib
Gottesfeld, INFANT2
Gottesfeld, Sophie
Gottsfeld Gotteslieb, Hannah (Annie)
Gottesfeld, Elio Mendel
This information is based on family tree no. 5435 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Gottesfeld, Isidor
Sternberg, Rebecca