מאגרי המידע של אנו
מאגרי המידע של אנו
חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 5435 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of unknown

People in this tree:
Show
Tree ID number:
5435
Print
Share
was born
Son of
and
,
Father of
,
,
,
,
Images:
Gender:
זכר
Spouses:
Brothers / Sisters:
0 Attachments:
© 1996- 2022 אנו – מוזיאון העם היהודי. כל הזכויות שמורות