מאגרי המידע של אנו
מאגרי המידע של אנו
חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 4394 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Rabinowitz, Channa

People in this tree:
Show
Tree ID number:
4394
Print
Share
Channa
Rabinowitz
was born
Daughter of
Rifka
?-Rabinowitz
and
Abraham
Rabinowitz
,
Mother of
Helen
Adler
,
Jake (Jacob)
Adler
,
Maurice
Adler
,
Hyman
Adler
,
,
Images:
First name:
Channa
Surname:
Rabinowitz
Gender:
נקבה
0 Attachments:
מאגרי המידע של אנו
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Rabinowitz, Channa
Mother of
This information is based on family tree no. 4394 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
?-Rabinowitz, Rifka
Rabinowitz, Abraham
Rabinowitz, Harris
Rabinowitz, Freda
Rabinowitz, Joseph (Joe)
Rabinowitz, Rubin
Rabinowitz, Channa
Adler, Joseph
Adler, Helen
Adler, Jake (Jacob)
Adler, Maurice
Adler, Hyman
Rabinowitz, Channa
Adler, Joseph
Rabinowitz, Harris
Rabinowitz, Freda
Rabinowitz, Joseph (Joe)
Rabinowitz, Rubin