מאגרי המידע של אנו
מאגרי המידע של אנו
חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 4394 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Bookspan, Ethel (Etti)

People in this tree:
Show
Tree ID number:
4394
Print
Share
Ethel (Etti)
Bookspan
was born
Daughter of
William (Billy) Ze'ev
Bookspan
and
Bobbie
Majer
,
Mother of
Pnina Libe
Cohen
,
Moshe Avraham
Cohen
,
Shimon Daniel
Cohen
,
,
Images:
First name:
Ethel (Etti)
Surname:
Bookspan
Gender:
נקבה
0 Attachments:
מאגרי המידע של אנו
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Bookspan, Ethel (Etti)
Mother of
Bookspan, William (Billy) Ze'ev
Majer, Bobbie
Bookspan, Avi (Alan)
Bookspan, Ethel (Etti)
Cohen, Israel Meir
Majer, Avraham
Drier, Pearl
Friedman, Lillian ( Lily)
Bookspan, Morris ( Moshe)
Cohen, Pnina Libe
Cohen, Moshe Avraham
Cohen, Shimon Daniel
Bookspan, Masha
Bookspan, Ethel (Etti)
Majer, Avraham
Drier, Pearl
Friedman, Lillian ( Lily)
Bookspan, Morris ( Moshe)
Cohen, Israel Meir
Bookspan, Avi (Alan)
Bookspan, Masha
This information is based on family tree no. 4394 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Cohen, Shimon Daniel
Cohen, Moshe Avraham
Cohen, Pnina Libe
Majer, Bobbie
Bookspan, William (Billy) Ze'ev