מאגרי המידע של אנו
מאגרי המידע של אנו
חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 4394 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Schulson, Evelyn

People in this tree:
Show
Tree ID number:
4394
Print
Share
Evelyn
Schulson
was born
Daughter of
Babul (Fannie)
Schnitzer
and
Zalman
Schulson
,
Mother of
David
Garfinkel
,
Richard
Garfinkel
,
Deborah
Garfinkel
,
,
Images:
First name:
Evelyn
Surname:
Schulson
Gender:
נקבה
0 Attachments:
מאגרי המידע של אנו
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Schulson, Evelyn
Mother of
This information is based on family tree no. 4394 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Schnitzer, Babul (Fannie)
Schulson, Zalman
Schulson, Hyman
Schulson, Solomon
Schulson, Florence
Schulson, Evelyn
Garfinkel, Marvin
Schnitzer, Yitzhak Mordechai
Skolnick, Chana Rachel
Garfinkel, David
Garfinkel, Richard
Garfinkel, Deborah
Schulson, Evelyn
Schnitzer, Yitzhak Mordechai
Skolnick, Chana Rachel
Garfinkel, Marvin
Schulson, Hyman
Schulson, Solomon
Schulson, Florence