מאגרי המידע של אנו
מאגרי המידע של אנו
חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 4394 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Csillag, Hagar

People in this tree:
Show
Tree ID number:
4394
Print
Share
Hagar
Csillag
was born
Son of
Tamar Ada
Kramer
and
Eyal
Csillag
,
Images:
First name:
Hagar
Surname:
Csillag
Gender:
זכר
0 Attachments:
מאגרי המידע של אנו
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Csillag, Hagar
Kramer, Tamar Ada
Csillag, Eyal
Csillag, Osnat
Csillag, Hagar
Dubrow, Ruth
Kramer, Mordechai
Csillag, Yosef
Muatem, Victoria
Csillag, Avishag
Csillag, Hagar
Dubrow, Ruth
Kramer, Mordechai
Csillag, Yosef
Muatem, Victoria
Csillag, Osnat
Csillag, Avishag
This information is based on family tree no. 4394 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Csillag, Eyal
Kramer, Tamar Ada