מאגרי המידע של אנו
מאגרי המידע של אנו
חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Lowy (Löwy), Matthew Alex

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12905
Print
Share
Matthew Alex
Lowy (Löwy)
was born
Son of
and
,
Images:
First name:
Matthew Alex
Surname:
Lowy (Löwy)
Gender:
זכר
0 Attachments:
מאגרי המידע של אנו
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Lowy (Löwy), Matthew Alex
Katz, Helene
Lowy (Löwy), Matthew Alex
Gyepes, Livia
Löwy, György George Gyuri
Lowy (Löwy), Gabriel Gábor Gabi