מאגרי המידע של אנו
מאגרי המידע של אנו
חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13454 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Frankel, David H.

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13454
Print
Share
David H.
Frankel
was born
Son of
Almon Max
Frankel
and
Marie
Singer
,
Images:
First name:
David H.
Surname:
Frankel
Gender:
זכר
0 Attachments:
מאגרי המידע של אנו
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Frankel, David H.
Frankel, Almon Max
Singer, Marie
Frankel, Steven Robert
Frankel, Barbara
Frankel, David H.
Frankel, Frederick Fred K.
Horowitz, Hattie
Frankel, Richard
Frankel, David H.
Frankel, Frederick Fred K.
Horowitz, Hattie
Frankel, Steven Robert
Frankel, Barbara
Frankel, Richard
This information is based on family tree no. 13454 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Singer, Marie
Frankel, Almon Max