חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Englander, Avraham Schabse

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13454
Print
Share
Avraham Schabse
Englander
was born
on
1869
,
Son of
and
,
died
on
17 ליולי 1942
,
Father of
,
,
,
,
,
,
,
Images:
First name:
Avraham Schabse
Surname:
Englander
Gender:
זכר
Date of birth:
1869
Date of death:
17 ליולי 1942
Notes:
{geni:about_me} * Updated from [http://www.myheritage.com/research/collection-1/myheritage-family-trees?itemId=189918262-2-500849&action=showRecord&indId=externalindividual-39093688d581eb229558b9b1aed2e801&mrid=375c25a8a3a56acb94d358198a87491b MyHeritage Family Trees] via brother [http://www.geni.com/profile-34669814955 Saul David Englander] by [http://www.geni.com/projects/SmartCopy/18783 SmartCopy]: ''Feb 9 2015, 2:12:12 UTC''
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1869
Date:
1869
Event Type:
פטירה
Description:
17 JUL 1942
Date:
17 ליולי 1942
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Englander, Avraham Schabse
1869
died
on
17 ליולי 1942
Father of
1869
{geni:about_me} * Updated from [http://www.myheritage.com/research/collection-1/myheritage-family-trees?itemId=189918262-2-500849&action=showRecord&indId=externalindividual-39093688d581eb229558b9b1aed2e801&mrid=375c25a8a3a56acb94d358198a87491b MyHeritage Family Trees] via brother [http://www.geni.com/profile-34669814955 Saul David Englander] by [http://www.geni.com/projects/SmartCopy/18783 SmartCopy]: ''Feb 9 2015, 2:12:12 UTC''
1869
17 JUL 1942