מאגרי המידע של אנו
מאגרי המידע של אנו
חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Charash, Yechiel

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13454
Print
Share
Yechiel
Charash
was born
on
1890
,
Son of
and
,
died
on
ינואר 1964
,
Father of
,
,
,
Images:
First name:
Yechiel
Surname:
Charash
Gender:
זכר
Date of birth:
1890
Date of death:
ינואר 1964
Notes:
{geni:about_me} * Updated from [http://www.myheritage.com/research/collection-1/myheritage-family-trees?itemId=56720271-1-206&action=showRecord&indId=externalindividual-1fc3714712fa5c82c46907780e1ae328&mrid=1e00d11510306c25875008f2280f33cb MyHeritage Family Trees] by [http://www.geni.com/projects/SmartCopy/18783 SmartCopy]: ''May 23 2015, 20:49:32 UTC''
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
JAN 1964
Date:
ינואר 1964
Event Type:
לידה
Description:
1890
Date:
1890
0 Attachments:
מאגרי המידע של אנו
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Charash, Yechiel
1890
died
on
ינואר 1964
Father of
1890
{geni:about_me} * Updated from [http://www.myheritage.com/research/collection-1/myheritage-family-trees?itemId=56720271-1-206&action=showRecord&indId=externalindividual-1fc3714712fa5c82c46907780e1ae328&mrid=1e00d11510306c25875008f2280f33cb MyHeritage Family Trees] by [http://www.geni.com/projects/SmartCopy/18783 SmartCopy]: ''May 23 2015, 20:49:32 UTC''
JAN 1964
1890