חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Braff, Pepi

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13454
Print
Share
Pepi
Braff
was born
Daughter of
and
,
Images:
First name:
Pepi
Surname:
Braff
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Braff, Pepi
Baharav, Haim Eliakim Getzel
Schapira, Rachel Leah
Braff, Rosa Biala
Braff, Unknown Daughter
Baraff, Joseph
Braff, Helene
Braff, Sophie
Braff, Todros (Teodor)
Braff, Salo
Braff, Pepi
Hochgelerter, Esther Feigel
Baharav, Menachem Mendel
Baraff, Peretz (Paul)