מאגרי המידע של אנו
מאגרי המידע של אנו
חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Goldfarb, Netta

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13454
Print
Share
Netta
Goldfarb
was born
Daughter of
and
,
Images:
First name:
Netta
Surname:
Goldfarb
Gender:
נקבה
0 Attachments:
מאגרי המידע של אנו
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Goldfarb, Netta
Goldfarb, Michael
Rachmilewitz, Nomi
Goldfarb, Netta
Rachmilewicz, Ziga
Chone, Eva Hava
Goldfarb, Doron