חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13454 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Rauchwerger, Malca

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13454
Print
Share
Malca
Rauchwerger
was born
,
Images:
First name:
Malca
Surname:
Rauchwerger
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Rauchwerger, Malca
Rauchwerger, Malca
Rauchwerger, Schraga Feiwel
This information is based on family tree no. 13454 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Rauchwerger, Malca
Rauchwerger, Schraga Feiwel