חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13454 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Galpern, Harold Norman

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13454
Print
Share
Harold Norman
Galpern
was born
on
10 לדצמבר 1930
,
died
on
30 למאי 2012
,
Father of
Heidi
Galpern
,
Wendy
Galpern
,
,
Images:
First name:
Harold Norman
Surname:
Galpern
Gender:
זכר
Date of birth:
10 לדצמבר 1930
Date of death:
30 למאי 2012
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
30 MAY 2012
Date:
30 למאי 2012
Event Type:
קבורה
Event place:
Prospect Hill Cemetery
Event Type:
לידה
Description:
10 DEC 1930
Date:
10 לדצמבר 1930
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Galpern, Harold Norman
10 לדצמבר 1930
died
on
30 למאי 2012
Father of
10 לדצמבר 1930
30 MAY 2012
Prospect Hill Cemetery
10 DEC 1930
Galpern, Harold Norman
Galpern, Heidi
Galpern, Wendy
Gilfix, Sarah Reva
Galpern, Harold Norman
Gilfix, Sarah Reva
This information is based on family tree no. 13454 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Galpern, Wendy
Galpern, Heidi