חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13454 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Eichengr©ơn, Martha

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13454
Print
Share
Martha
Eichengr©ơn
was born
on
19 לפברואר 1895
,
Daughter of
Bertha
Michel
and
Salomon
Eichengr©ơn
,
died
on
1942
,
Mother of
Henry
Alsberg
,
,
Images:
First name:
Martha
Surname:
Eichengr©ơn
Gender:
נקבה
Date of birth:
19 לפברואר 1895
Date of death:
1942
Notes:
{geni:about_me} Eintrag im ℗?Gedenkbuch℗± des Bundesarchivs: Alsberg, Martha Marta geborene Eichengr©ơn geboren am 19. Februar 1895 in Witten / - / Westfalen wohnhaft in Pirmasens und K©œln Deportation: ab K©œln 22. Oktober 1941, Litzmannstadt (Lodz), Ghetto 1942, Kulmhof (Chelmno), Vernichtungslager Todesort: Kulmhof (Chelmno), Vernichtungslager cf.: http://www.stolpersteine-gelsenkirchen.de/stolpersteine_alfred_alsberg.htm
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
1942
Date:
1942
Event Type:
לידה
Description:
19 FEB 1895
Date:
19 לפברואר 1895
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Eichengr©ơn, Martha
19 לפברואר 1895
died
on
1942
Father of
19 לפברואר 1895
{geni:about_me} Eintrag im ℗?Gedenkbuch℗± des Bundesarchivs: Alsberg, Martha Marta geborene Eichengr©ơn geboren am 19. Februar 1895 in Witten / - / Westfalen wohnhaft in Pirmasens und K©œln Deportation: ab K©œln 22. Oktober 1941, Litzmannstadt (Lodz), Ghetto 1942, Kulmhof (Chelmno), Vernichtungslager Todesort: Kulmhof (Chelmno), Vernichtungslager cf.: http://www.stolpersteine-gelsenkirchen.de/stolpersteine_alfred_alsberg.htm
1942
19 FEB 1895
Michel, Bertha
Eichengr©ơn, Salomon
Eichengr©ơn, Max
Eichengr©ơn, Dr. Jur. Arthur
Eichengr©ơn, Paul
Eichengruen, Johanna Sara
Eichengr©ơn, Martha
Alsberg, Alfred
Eichengrun, Jakob
Dannenbaum, Johanna
Alsberg, Henry
Eichengr©ơn, Otto
Eichengr©ơn, Martha
Eichengrun, Jakob
Dannenbaum, Johanna
Alsberg, Alfred
Eichengr©ơn, Max
Eichengr©ơn, Dr. Jur. Arthur
Eichengr©ơn, Paul
Eichengruen, Johanna Sara
Eichengr©ơn, Otto
This information is based on family tree no. 13454 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Mother of
Eichengr©ơn, Salomon
Michel, Bertha
Alsberg, Henry