חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13454 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Gumbert, Gumbert David

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13454
Print
Share
Gumbert David
Gumbert
was born
on
1 למרץ 1810
,
Son of
Frommet
Baum
and
David
Gumpert
,
Images:
First name:
Gumbert David
Surname:
Gumbert
Gender:
זכר
Date of birth:
1 למרץ 1810
Place of birth:
Hoof
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1 MAR 1810
Date:
1 למרץ 1810
Event place:
Hoof
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Gumbert, Gumbert David
1 למרץ 1810
1 למרץ 1810
Hoof
1 MAR 1810
Hoof
Baum, Frommet
Gumbert, Gumbert David
Wertheim, Mina
Gruenklee, Marianna
Rosenbach, Scheinchen
Gumpert, Itzig
Gumpert, David
Gumbert, Gumbert David
Gumpert, Itzig
Wertheim, Mina
Gruenklee, Marianna
Rosenbach, Scheinchen
This information is based on family tree no. 13454 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Gumpert, David
Baum, Frommet