מאגרי המידע של אנו
מאגרי המידע של אנו
חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Levi, Moshe

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13454
Print
Share
Moshe
Levi
was born
Son of
and
,
Images:
First name:
Moshe
Surname:
Levi
Gender:
זכר
0 Attachments:
מאגרי המידע של אנו
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Levi, Moshe
Pozen, Sara Rachel Rachel
Levi, Yehuda
Levi, Meir
Levi, Ester
Levi, Aharon
Levi, Tova
Levi, Hana
Levi, Arieh
Levi, Unknown
Levi, Unknown
Levi, Eliezer
Levi, Shlomo
Levi, Moshe
Pozen, Yona
Rauchberger-Kremer, Shifra
Levi, Bruriya