חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 8584 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Rosenfeld, Bianca

People in this tree:
Show
Tree ID number:
8584
Print
Share
Bianca
Rosenfeld
was born
on
28 לפברואר 1913
,
Daughter of
Anna Rosenfeld
Kahane (Bercovici)
and
Lupu
Rosenfeld
,
died
on
24 ליוני 1997
,
Images:
First name:
Bianca
Surname:
Rosenfeld
Gender:
נקבה
Date of birth:
28 לפברואר 1913
Place of birth:
Bucarest-Romania
Date of death:
24 ליוני 1997
Place of death:
São Paulo - Brasil
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
24 JUN 1997
Date:
24 ליוני 1997
Event place:
São Paulo - Brasil
Age:
84
Cause:
19 Sivan 5757
Event Type:
לידה
Description:
28 FEB 1913
Date:
28 לפברואר 1913
Event place:
Bucarest-Romania
Event Type:
קבורה
Event place:
Butantã
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Rosenfeld, Bianca
28 לפברואר 1913
died
on
24 ליוני 1997
28 לפברואר 1913
Bucarest-Romania
São Paulo - Brasil
24 JUN 1997
São Paulo - Brasil
28 FEB 1913
Bucarest-Romania
Butantã
Kahane (Bercovici), Anna Rosenfeld
Rosenfeld, Lupu
Andrei (Rosenfeld), Lazãr
Andrei (Rosenfeld), Carol
Rosenfeld, Bianca
Costin Serban(Schönbach), Carol
Rosenfeld, Sofia
Rosenfeld, Arie
Rodelle (Rosenfeld), Bernard
Rosenfeld, Bianca
Rosenfeld, Sofia
Rosenfeld, Arie
Costin Serban(Schönbach), Carol
Andrei (Rosenfeld), Lazãr
Andrei (Rosenfeld), Carol
Rodelle (Rosenfeld), Bernard
This information is based on family tree no. 8584 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Rosenfeld, Lupu
Kahane (Bercovici), Anna Rosenfeld