חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 8584 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Rosenfeld, Lupu

People in this tree:
Show
Tree ID number:
8584
Print
Share
Lupu
Rosenfeld
was born
Son of
Sofia
Rosenfeld
and
Arie
Rosenfeld
,
Father of
Lazãr
Andrei (Rosenfeld)
,
Carol
Andrei (Rosenfeld)
,
Bernard
Rodelle (Rosenfeld)
,
Bianca
Rosenfeld
,
,
Images:
First name:
Lupu
Surname:
Rosenfeld
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Rosenfeld, Lupu
Father of
Rosenfeld, Sofia
Rosenfeld, Arie
Rosenfeld, Lupu
Kahane (Bercovici), Anna Rosenfeld
Andrei (Rosenfeld), Lazãr
Andrei (Rosenfeld), Carol
Rodelle (Rosenfeld), Bernard
Rosenfeld, Bianca
Rosenfeld, Lupu
Kahane (Bercovici), Anna Rosenfeld
This information is based on family tree no. 8584 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Rosenfeld, Bianca
Rodelle (Rosenfeld), Bernard
Andrei (Rosenfeld), Carol
Andrei (Rosenfeld), Lazãr
Rosenfeld, Arie
Rosenfeld, Sofia