חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 8070 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of גרונר, אוסקר

People in this tree:
Show
Tree ID number:
8070
Print
Share
אוסקר
גרונר
was born
Son of
זגורסקי
and
,
Images:
First name:
אוסקר
Surname:
גרונר
Gender:
זכר
Events:
Event Type:
פטירה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of גרונר, אוסקר
זגורסקי
unknown
גרונר, אוסקר
זגורסקי, רייזל
גרונר, אוסקר
זגורסקי, רייזל
This information is based on family tree no. 8070 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
unknown
זגורסקי