חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 8070 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of unknown

People in this tree:
Show
Tree ID number:
8070
Print
Share
was born
Mother of
,
,
,
Images:
Gender:
נקבה
1 Attachments:
Missing image
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of unknown
Mother of
unknown
זגורסקי
זגורסקי, רייזל
גרונר, אוסקר
This information is based on family tree no. 8070 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Missing image
unknown
זגורסקי, רייזל
גרונר, אוסקר
זגורסקי