חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 8070 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of אפלבאום, מאיר

People in this tree:
Show
Tree ID number:
8070
Print
Share
מאיר
אפלבאום
was born
on
1909
,
Son of
ישראל
אפלבוים
and
גיטל-טובה
איגרא
,
died
on
1962
,
Father of
בתיה
זגורסקי
,
שושנה-רנה
אפלבאום
,
,
Images:
First name:
מאיר
Surname:
אפלבאום
Gender:
זכר
Date of birth:
1909
Date of death:
1962
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1909
Date:
1909
Event Type:
פטירה
Description:
1962
Date:
1962
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of אפלבאום, מאיר
1909
died
on
1962
Father of
1909
1909
1962
אפלבוים, ישראל
איגרא, גיטל-טובה
אפלבוים, שלמה
אפלבוים, יוכבד
אפלבוים, יהודה (לייבק)
אפלבוים, יחזקאל
אפלבוים, אליעזר (לייזר)
אפלבוים, חוה
אפלבוים, ירמיהו (ירמו)
אפלבאום, מאיר
זגורסקי, סלה
זגורסקי, בתיה
אפלבאום, שושנה-רנה
This information is based on family tree no. 8070 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
אפלבאום, שושנה-רנה
זגורסקי, בתיה
איגרא, גיטל-טובה
אפלבוים, ישראל
אפלבאום, מאיר
זגורסקי, סלה
אפלבוים, שלמה
אפלבוים, יוכבד
אפלבוים, יהודה (לייבק)
אפלבוים, יחזקאל
אפלבוים, אליעזר (לייזר)
אפלבוים, חוה
אפלבוים, ירמיהו (ירמו)