חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 8342 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of איינהורן, דבורה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
8342
Print
Share
דבורה
איינהורן
was born
on
1927
,
Daughter of
שמואל
איינהורן
and
ברוריה בריינה
גרינברגר
,
died
on
1944
,
Images:
First name:
דבורה
Surname:
איינהורן
Gender:
נקבה
Date of birth:
1927
Place of birth:
Jasina
Date of death:
1944
Place of death:
אושוויץ
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
1944
Date:
1944
Event place:
אושוויץ
Cause:
שואה
Event Type:
לידה
Description:
1927
Date:
1927
Event place:
Jasina
1 Attachments:
Missing image
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of איינהורן, דבורה
1927
died
on
1944
1927
Jasina
אושוויץ
1944
אושוויץ
1927
Jasina
איינהורן, שמואל
גרינברגר, ברוריה בריינה
איינהורן, משה אריה
איינהורן, מרים
איינהורן, אברהם
אינהורן, פרל (פנינה)
איינהורן, וולף
אינהורן, אשר אנשל
איינהורן, טובה
לא ידוע
איינהורן, הרשלה
איינהורן, מאיר
איינהורן, דבורה
גרינברגר, משה אריה
פריידה
אידלשטיין, טובה
איינהורן, מרדכי
איינהורן, פייגה
This information is based on family tree no. 8342 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Missing image
גרינברגר, ברוריה בריינה
איינהורן, שמואל
איינהורן, דבורה
גרינברגר, משה אריה
פריידה
אידלשטיין, טובה
איינהורן, מרדכי
איינהורן, משה אריה
איינהורן, מרים
איינהורן, אברהם
אינהורן, פרל (פנינה)
איינהורן, וולף
אינהורן, אשר אנשל
איינהורן, טובה
לא ידוע
איינהורן, הרשלה
איינהורן, מאיר
איינהורן, פייגה