חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of מימון, פנחס

People in this tree:
Show
Tree ID number:
8201
Print
Share
פנחס
מימון
was born
on
7 ליולי 1917
,
Son of
and
,
died
on
22 ליוני 2003
,
Father of
1 \ 2
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
נמחקו
נוספו
,
Images:
First name:
פנחס
Surname:
מימון
Gender:
זכר
Date of birth:
7 ליולי 1917
Place of birth:
Tunisia
Date of death:
22 ליוני 2003
Events:
Event Type:
לידה
Description:
7 JUL 1917
Date:
7 ליולי 1917
Event place:
Tunisia
Event Type:
פטירה
Description:
22 JUN 2003
Date:
22 ליוני 2003
Age:
85
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of מימון, פנחס
7 ליולי 1917
died
on
22 ליוני 2003
Father of
7 ליולי 1917
Tunisia
7 JUL 1917
Tunisia
22 JUN 2003
דאדון, סרינה
מימון, אברהם
מימון, מרים-מרימה
מימון, אסתר - כירייה
מימון, טרינז'ה
מימון, אשר
מימון, עמוס - כמוס
מימון, אליהו-ללו
מימון, דוד - בוגיד
מימון, דג'יריה
מימון, פנחס
סרוסי, (רקילה) חותה
מז'לה
דאדון, שלמה - Shlomo
מימון, אליהו
מרים
מימון, דינה דוניז
מימון, בירס
מימון, דניאל
מימון, רינה
מימון, פרץ
מימון, מנור אהרון
מימון, יהודה
מימון, יוסי
מימון, אפרת-יפה
תמר
מימון, שמחה
מימון, יעקב פרז'י
מימון, מזל פורטונה