חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 8201 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of עידן, סברסה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
8201
Print
Share
סברסה
עידן
was born
Son of
שכלילה
and
יוסף
עידן
,
Images:
First name:
סברסה
Surname:
עידן
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of עידן, סברסה
שכלילה
עידן, יוסף
עידן, מקיקץ (כליפא)
עידן, כמוש (שמעון)
עידן, כדרון אפרים
עידן, חי
עידן, מטרה
עידן, סברסה
עידן, שמחה
עידן, ניסים
עידן, צבי (גז׳ל)
עידן, סברסה
עידן, שמחה
עידן, ניסים
עידן, מקיקץ (כליפא)
עידן, כמוש (שמעון)
עידן, כדרון אפרים
עידן, חי
עידן, מטרה
עידן, צבי (גז׳ל)
This information is based on family tree no. 8201 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
עידן, יוסף
שכלילה