חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of עידן, מסעודה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
8201
Print
Share
מסעודה
עידן
was born
Daughter of
and
,
Images:
First name:
מסעודה
Surname:
עידן
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of עידן, מסעודה
עידן, שמחה
עידן, ניסים
עידן, מסעודה
עידן, יוסף
עידן, מסעודה
עידן, יוסף