חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13576 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of LEVY, Merlen

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13576
Print
Share
Merlen
LEVY
was born
Mother of
Jacques
LEVY
,
,
Images:
First name:
Merlen
Surname:
LEVY
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of LEVY, Merlen
Father of
This information is based on family tree no. 13576 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Mother of
LEVY, Merlen
LEVY, Abraham
LEVY, Jacques