חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of הירשנזון, חנה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13570
Print
Share
חנה
הירשנזון
was born
on
10 לנובמבר 1884
,
Daughter of
and
,
died
on
11 לאוקטובר 1976
,
Mother of
,
,
,
,
,
Images:
First name:
חנה
Surname:
הירשנזון
Gender:
נקבה
Date of birth:
10 לנובמבר 1884
Place of birth:
ירושלים, ישראל
Date of death:
11 לאוקטובר 1976
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
11 OCT 1976
Date:
11 לאוקטובר 1976
Event Type:
לידה
Description:
10 NOV 1884
Date:
10 לנובמבר 1884
Event place:
ירושלים, ישראל
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of הירשנזון, חנה
10 לנובמבר 1884
died
on
11 לאוקטובר 1976
Mother of
10 לנובמבר 1884
ירושלים, ישראל
11 OCT 1976
10 NOV 1884
ירושלים, ישראל
שולמן, לאה
הירשנזון, יצחק
הירשנזון, בתיה
הירשנזון, יהודה לייב
הירשנזון, פייגה טובה
הירשנזון, מאיר
הירשנזון, אברהם
הירשנזון, חנה
ארקין, צבי גדליהו
שולמן, שמעון
הירשנזון, יעקב מרדכי
ארקין, מלכה
ארקין, יצחק
ארקין, מרדכי
ארקין, אליהו